So sánh sản phẩm

Tin tức

  • Tiêu chuẩn sóng Carton

    Tiêu chuẩn sóng Carton

    Một chiếc thùng đạt chuẩn phụ thuộc vào loại giấy Carton nhưng thứ quyết định chất lượng giấy chính là những lớp sóng cấu thành. Như vậy, tiêu chuẩn sóng Carton như thế nào thì mới được đánh giá tối ưu?